Loading...
Home 2019-03-16T15:06:28+00:00

0401 Pincér
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72315303077
2. 72458802579
3. 72520060313
4. 72461850282
5. 72458809275
6. 72369432464
7. 72446575923
8. 72404254709
9. 72465627960
10. 72483732543
11. 72522132215

12. 72509088659
13. 72526445370
14. 72483734501
15. 72517527940
16. 72433740538
17. 72522129274
18. 72517504220
19. 72516302768
20. 72449899335
21. 72518786286
22. 72398236217
23. 72483741355
24. 72371699185
25. 72461865490

26. 72434315592
27. 72517512581
28. 72380527591
29. 72465644335
30. 72465633897
31. 72522129864
32. 72465636825
33. 72371744736
34. 72441270285
35. 72461849657
36. 72404251823
37. 72446560395
38. 72509087301
39. 72404252043

40. 72439329812
41. 72448912719
42. 72385037379
43. 72434304599
44. 72465640327
Felvételre nem javasolt -
elutasított
1. 72461479289

0402 Szakács
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 73045550466
2. 72458798645
3. 72315303077
4. 72423081181
5. 72461850282
6. 72518123514
7. 72526429036
8. 72369432464
9. 72449330728
10. 72520255860
11. 72446575923
12. 72465627960
13. 72449318080
14. 72517506397

15. 72518122947
16. 72522132215
17. 72434301532
18. 72518133000
19. 72449898033
20. 72483734501
21. 72517527940
22. 72522129274
23. 72517504220
24. 72449333757
25. 72446561140
26. 72432087738
27. 72449893897
28. 72449899335
29. 72398236217
30. 72483741355
31. 72446577614

32. 72371699185
33. 72404257273
34. 72461865490
35. 72434315592
36. 72517512581
37. 72380527591
38. 72465644335
39. 72522129864
40. 72449333265
41. 72461889429
42. 72373104719
43. 72465631963
44. 72441270285
45. 72461849657
46. 72404252043
47. 72398233449
48. 72371741369

49. 72433750122
50. 72448912719
51. 72377294756
52. 72450309342
53. 72434304599
54. 72465640327
55. 72461876304
56. 72404255985
57. 72449323732
58. 72449733436
59. 72465641478
60. 72344670840
61. 72404261356
62. 72461479289
Felvételre nem javasolt
1. 72457290476
2. 72450389764

0403 Hegesztő
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72520948846
2. 72449331340
3. 72456900507
4. 72461847616
5. 72465641066
6. 72449333757
7. 72596613918
8. 72461851403
9. 72432087738
10. 72449322584
11. 72433742470
12. 72446572547

13. 72441591808
14. 72449325183
15. 72434311495
16. 72449329496
17. 72443801978
18. 72432088717
19. 72449333265
20. 72461889429
21. 72465633761
22. 72434306397
23. 72434302674
24. 72443792538
25. 72434308515
26. 72434316455
27. 72371671489

28. 72377294756
29. 72371744075
30. 72522129102
31. 72434312115
32. 71634106406
33. 72377275198
34. 72465644649
35. 72449334709

Felvételre nem javasolt - elutasított

1. 72141686298
2. 72449325880

0404 Kőműves
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72460028318
2. 72456908407
3. 72449331340
4. 72449330728
5. 72432087738
6. 72518122704
7. 72449325183
8. 72449329496
9. 72358718383

10. 72449333265
11. 72434306397
12. 72461885555
13. 72404255410
14. 72371741369
15. 72371671489
16. 72461876304
17. 72522129102
18. 72398236745
19. 72141686298
20. 72520969283

0405 Szociális gondozó és ápoló
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72423081181
2. 72509088659
3. 72455468978
4. 72433740538
5. 72439334643
6. 72449333757
7. 72517923291
8. 72380527591

9. 72398233449
10. 72461540898
11. 72465640327
12. 72434304599
13. 72450279682
14. 72449323732
15. 72348581981

Felvételre nem javasolt - elutasított

1. 72457290476

0406 Eladó
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72315303077
2. 72518123514
3. 72369432464
4. 72450263682
5. 72465638249
6. 72461886196
7. 72433740538
8. 72483741355
9. 72404257273
10. 72517512581
11. 72380527591

12. 72362028717
13. 72461889429
14. 72371744736
15. 72404251823
16. 72404252043
17. 72461540898
18. 72461876304
19. 72404255985
20. 72449733436

Felvételre nem javasolt - elutasított

1. 72449334709

0407 Bádogos
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72456908407
2. 72353537957
3. 72461847616
4. 72596613918
5. 72518122704
6. 72434311495

7. 72461889429
8. 72377290980
9. 72371671489
10. 72377294756
11. 72461876304
12. 72465644649
13. 72439332460
14. 72344675408
15. 72449325880

0408 Női szabó
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72461849657
2. 72434304599
3. 72404255985
4. 72461479289

0410 Épület- és szerkezetlakatos
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72520948846
2. 72449334709
3. 72465641066
4. 72596613918
5. 72461851403
6. 72434311495

7. 72461889429
8. 72434302674
9. 72371671489
10. 72461876304
11. 72377294756
12. 72371744075
13. 72141686298
14. 72449325880

0411 Rendészeti őr
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72520092907
2. 72456908407
3. 72445223096
4. 73243578285
5. 72397510132
6. 72518786286
7. 72461600154

8. 72441591808
9. 72449329496
10. 72465636825
11. 72483740830
12. 72377290980
13. 72404253935
14. 72388224197
15. 72522129102
16. 72445748931

0412 Burkoló
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72465631631
2. 72449334709
3. 72465632906
4. 72141686298
5. 72518122704
6. 72371699185
7. 72434311495
8. 72449329496
9. 72449333265
10. 72448901902

11. 72377290980
12. 72404255410
13. 72371741369
14. 72434308515
15. 72434316455
16. 72371671489
17. 72434312115
18. 72448904305
19. 72344670840
20. 72465644649
21. 72444831229
22. 72373098246

0413 Számítógép- szerelő, karbantartó
Felvételre javasoltak
Sorszám Oktatási azonosító
1. 72526443750
2. 72461851403
3. 72432087738
4. 72461859223
5. 72433742470
6. 72434314791

.
.
.
7. 72445217437
8. 72437279480
9. 72404252043
10. 72434308515
11. 72448912719
12. 72449733436

previous arrow
next arrow
Slider

    Igazgatói köszöntés

“A holnap azoké, akik ma készülnek fel rá.”

/Malcolm/

Szeretettel köszöntöm az Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskolájának honlapján!

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korábbi megyeszékhelyén, a Pszichiátriai Szakkórházáról és a harangodi dombok Makovecz által tervezett épületeiről ismert Nagykállóban található, Nyíregyházától 14 kilométerre. A Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakközépiskolája 25 éve működő iskola a város központjában. Az elmúlt évek alatt az iskola több átszervezésen és fenntartóváltáson is átesett.

Iskolánk a nevét az ősnemesi Kállay családból származó Dr. Kállay Rudolf főorvosról kapta. Kállay Rudolf sebész, főorvos, a nyíregyházi Erzsébet Közkórház első igazgatója, a később róla elnevezett orvosi szakkönyvtár alapítója volt, aki példaértékű munkát végzett az egészségügy területén. A család leszármazottjaival ma is élő kapcsolatunk van.

Iskolánk 2016. szeptember 1. óta szakközépiskola, ahol nappali rendszerű képzést és esti munkarendben felnőttoktatást folytatunk. A szakképző osztályok mellett a 2017/2018. tanévben elsőként Szakképzési HÍD programban is sikerült csoportot indítanunk. A jogszabályi változások kedvezően befolyásolták az elmúlt időszak létszámadatait. A második szakma ingyenesen történő megszerzésének lehetőségével sok tanulót sikerült megnyernünk a felnőttoktatásban meghirdetett szakmáinkban. Ezen túl lehetővé vált számunkra, hogy tanulóink a három éves szakmai képzést követően két év alatt érettségit is szerezhessenek iskolánkban.

Az elmúlt évek szakképzési reformjai iskolánkat is elérték, de a névadó, Kállay Rudolf szellemisége, az iskolai hagyományok,  a pedagógusok lelkesedése, következetessége mindenkor biztos pontként szolgál.  Diákjaink iskolánkból olyan szilárd alapokat és útravalót vihetnek magukkal, amelyre építhetnek az életben.

Intézményünk sikerének a kulcsa, hogy folyamatosan törekszünk a munkaerőpiac elvárásainak megfelelni, így a profilunkhoz illeszkedő hiányszakmákban képezünk tanulókat. Olyan szakmákat oktatunk, amire a munka világában igény mutatkozik, így a nálunk végzett tanulók jelentős része el tud helyezkedni.

Fontosnak tartjuk, hogy az intézménybe kerülő diákok iskolánkon belül lehetőséget kapjanak az egymásra épülő képesítések megszerzésére, külső képzők bevonása nélkül. Diákjaink 9. évfolyamon az iskolában teljesítik a szakmai gyakorlatot, a felsőbb évfolyamokon tanulók tanulószerződéssel gazdálkodó szervezeteknél szerezik meg a szakma gyakorlásához szükséges gyakorlati tapasztalatot. A hiányszakmákat tanulók Szabóky Adolf ösztöndíjban részesülhetnek, mely a tanulmányi eredménytől függően 10-35 ezer forintig is terjedhet.

Az iskola szellemiségét az itt tanítók, a diákok és a szülők együttese alkotja. Hisszük és valljuk, hogy a szakmát csakis szeretettel, maximális hozzáértéssel és hivatástudattal lehet jól művelni. Intézményünk biztosítja, hogy tanulóink képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelő módszerek alkalmazásával tanulhassanak.

A gyermekbarát, családias, szeretetteljes légkör tanulóink képességeinek kibontakoztatását, személyiségfejlődését segíti. Értékes, nyitott iskola a miénk: tartalmi-szakmai gazdagsággal, a diákélet sokszínűségével, az újdonságok iránti fogékonysággal felvértezve.

Küldetésünk, hogy az intézmény rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, újabb erőforrások folyamatos feltárásával és bevonásával minőségi szolgáltatást biztosítsunk a szakközépiskolai és felnőttoktatás területén a térség lakossága számára.

Törekszünk arra, hogy az innen kikerülő diákok a társadalom hasznos tagjaivá váljanak és büszkék legyenek iskolájukra. Bizakodva nézünk a jövőbe, mert hisszük, hogy a társadalom stabilitása miatt a hozzánk hasonló szakközépiskolákra nagy szükség van a kétkezi munka becsületének visszaállításában.

Látogasson el hozzánk személyesen, várjuk szeretettel!

Péter István

Intézményvezető

Elhivatottság a minőségi képzés iránt.

Válaszd a számodra legmegfelelőbbet

MIÉRT A KÁLLAYT VÁLASZD?

A korszerűen felszerelt intézményünkben az oktatást barátságos tantermek, szaktantermek, tanműhelyek, idegen nyelvi szaktantermek és színvonalas külső gyakorlati helyek segítik.

Évtizedes iskolai hagyományok ápolása mellett színes programokkal tesszük családiassá a diákéletet. Tanévnyitó, Tanévzáró. Verébavató. Ünnepi megemlékezések. Kállay Emlékhét. Mikulás, Karácsony, Farsang. Sportversenyek. Diáknap. Szalagavató, Ballagás. Szakmai versenyek. Tanulmányi kirándulások. Egészségnap.

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

Szakközépiskolánk ragaszkodik a minőségi oktatáshoz, tanuláshoz. Diákjaink folyamatos fejlődése az, ami megkülönböztet minket.

  • Nemzetközi kapcsolatok – testvériskolák

  • Gyakorlati helyek – minőségi képzés

  • Minőségi oktatás – ez mindenki joga, nem privilégium

Amennyiben szabadidődben kívánod képezni magad akkor FELNŐTTOKTATÁS keretében induló képzéseink megfelelőek lehetnek számodra.

ÉRTÉKRENDÜNK

Intézményi Minőségpolitika

Az MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolájának vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

A partnerek együttes igényeinek megfelelő nevelési, oktatási, képzési kínálatot biztosítunk.

Tanulóinkat olyan elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába juttatjuk, amelyek segítségével képesek lesznek szakmájukban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik, készségeik megfelelnek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek.

Összehangolt osztályfőnöki, szakszerű gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint prevenciós munkával törekszünk a különböző hátrányok kompenzálására, a szakmaszerzési, továbbtanulási esély növelésére.

Szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, sikeres emberekké váljanak.

Olyan tanulókat kívánunk nevelni, akik szeretik és védik a természetet, ápolják hagyományainkat, megbízhatóak, gyakorlatiasak és kreatívak, elfogadják a másságot, és a minőségért maguk is felelősséget éreznek.

A vezetés biztosítja – megfelelő minőségügyi ismeretekkel rendelkezők bevonásával – az intézmény hatékony működését.

Intézményünk kinyilvánítja, hogy az iskolai dokumentumokban rögzítettek értékek és alapelvek szerint, a törvényesség betartásával működünk .

 

Az intézmény jövőjére vonatkozó céljaink:

 

– Minden tanulónkat sikeres szakmai vizsgához juttatni.

– Elérni a szakmakínálattal, hogy tanulóink piacképes szakmához jussanak, illetve az 

   egyéni bánásmód, személyes gondoskodás révén tovább tanuljanak.

– A tanév közbeni lemorzsolódást 3-5%-kal csökkenteni.

 

 

Nagykálló, 2018. szeptember 01.

                                                                                            

 

Péter István

intézményvezető

 

Küldetésnyilatkozat

 

„Ha többet nevelünk, kevesebbet kell gyógyítanunk” /Fodor József/

 Hisszük és valljuk, hogy a szakmát csakis szeretettel, maximális hozzáértéssel és hivatástudattal lehet jól művelni. Intézményünk biztosítja hogy tanulóink képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelő módszerek alkalmazásával tanulhassanak.

A diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.

Fontosnak tartjuk tanulóink személyiségének formálását, fejlődését.

Igényeljük, hogy közvetlen és közvetett partnereink véleménynyilvánítással segítsék a nevelő- – oktató munkát, a célok meghatározását; lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt azok megvalósításában.

Az oktató-nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzésével biztosítjuk.

A gyermekbarát, családias, szeretetteljes légkör tanulóink képességeinek kibontakoztatását, személyiségfejlődését segíti.

Küldetésünk, hogy az intézmény rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, újabb erőforrások folyamatos feltárásával és bevonásával minőségi szolgáltatást biztosítsunk a szakiskolai oktatás területén a térség lakossága számára.

Törekszünk arra, hogy az innen kikerülő diákok a társadalom hasznos tagjaivá váljanak és büszkék legyenek iskolájukra.

Nagykálló, 2018. szeptember 01.

                                                                                            

 

Péter István

intézményvezető

Iskolánk nem csupán oktatási, hanem nevelési-oktatási intézmény is.

Ezért fő célkitűzésünk, hogy korszerű ismeretekkel rendelkező, mások iránt toleráns, az európai normákat ismerő és elfogadó tanulókat neveljünk, akik el tudják különíteni az értékest az értéktelentől.

Fontos célunk, hogy önmagával és természeti környezetével harmóniában lévő, megfelelő vitakultúrájú, magyarul és idegen nyelven is kommunikáló tanulókká váljanak, akik később a társadalomban ezeket a kompetenciákat hasznosítani tudják.

Az iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik.

Iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott.

Célunk, hogy tanulóink művelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak.

Szakképzésünkben a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítünk.

A tanulókkal szemben a követelményekhez igazodó értékelésre törekszünk. Oktatásunk ugyanakkor tanulóközpontú és humánus.

Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

Minőségpolitikai célkitűzéseink  a következő alapértékeket tekintik elsődlegesnek:

Gyermekközpontúság
Partnerközpontúság
Esélyegyenlőség
Törvényesség
Eredményesség
Hatékonyság
Átláthatós

Mindezek figyelembevételével arra törekszünk, hogy a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola a jövőben tovább erősítse helyzetét Nagykálló és a kistérség oktatási struktúrájában.

Nagykálló, 2018. szeptember 01.

                                                                                            

 

Péter István

intézményvezető

KÉPZÉSEK

ESEMÉNYEK

HÍREK

Képzések

Kapcsolat

4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

Phone: +36 42 263 435

Web: Kallay

Legutóbbi bejegyzések