Szociális gondozó és ápoló

Ez a foglalkozás inkább hivatás, mint munka. A Szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes idős és a fogyatékkal élők ellátására intézményi és intézményen kívüli rendszerben, a személyes szolgáltatások területén képes a szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékkal élő és idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap-és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Miért válasszam ezt a szakmát és miért a Kállayban?

Mert……

  • Szeretnék embereken segíteni, emberekkel foglalkozni;
  • Szívemen viselem az idősek és fogyatékkal élők sorsát, szeretnék nekik segítséget nyújtani;
  • Szeretnék olyan szakmát tanulni, amellyel el tudok helyezkedni;
  • Szeretnék a tanulmányaim alatt ösztöndíjban részesülni;
  • Szeretnék egy új, vidám csapat tagja lenni, részt venni az iskolai programokban (verébavató, mikulás-szépségverseny, sportnap, Állatkerti látogatás, harangodi kirándulás….)