2018. március 15.

//2018. március 15.

Március 15.

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, s egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit.

Március 12-én Irinyi József megszövegezte az ú.n. 12 pontot, ami a rendies viszonyokról a polgári berendezkedésre való áttérés forgatókönyve volt. Ezt az Ellenzéki Kör ülésén elfogadták. A bécsi, március 13-i forradalom hatására március 15-én az egész városban kihirdették a 12 pontot.

A forradalom szervezői a márciusi ifjak voltak. Néhányuk neve álljon itt:  Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Klauzál Gábor, Nyáry Pál, Irinyi József, Bulyovszky Gyula, Sükei Károly, Bozai Pál, Telepi György, Vidats János, Gaál Ernő és Hamary Dániel – ma országszerte sokuk nevét viselik köztereink.

Március 15-én Petőfi az alkalomra frissen írt költeményét, a Nemzeti Dalt először a Pilvax Kávéházban olvasta fel, Jókai Mór pedig a 12 pontot tette közé. Ezután a jogi, az orvosi karok hallgatói, majd a mérnök és bölcsészhallgatók előtt is megtörtént a performansz. Az így verbuvált tömeg a Landerer és Heckenast-féle nyomdához vonult, ahol az ismert körülmények között kinyomtatták a két programadó dokumentumot. Itt reggel tíztől délig felügyelték a szabad sajtó működését, majd a tömeg szétoszlott, azzal, hogy délután Budára, a Helytartó Tanács épületéhez vonulnak, Táncsics Mihály radikális gondolkodó kiszabadítása céljából.

15.00. órakor népgyűlést tartotak a Nemzeti Múzeum előtt, majd onnan a Városházára mentek, ahol Szepessy Ferenc polgármester és Rottenbiller Lipót alpolgármester támogatásával elfogadtatták a 12 pontot.

A Habsburg Helytartótanács elnöke, Zichy Jenő beleegyezett a sajtóvétség miatt ülő Táncsics kiengedésébe, a cenzúra eltörlésébe és egy Sajtóbíróság megalakításába, egyben ígéretet tett, hogy a helyőrséget nem fogja bevetni a forradalom ellen.

A Nemzeti Színház aligazgatója, Bajza József március 15. estére a Bánk Bán operát tűzte műsorára, ami ugyancsak a forradalmi hangulatot táplálta. Március 15-e eképpen teljes sikerrel zárult, ám a háttérben már gyülekeztek a forradalmunk eltiprását óhajtó császári erők.

Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.’

1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

Archívum

2018-04-07T15:39:52+00:00

Képzések

Kapcsolat

4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

Phone: +36 42 263 435

Web: Kallay

Legutóbbi bejegyzések