Emlékezés 1848. március 15.-re

 

2016. MÁRCIUS 15.

kokárda

 

Iskolánk - hagyományainak megfelelően - idén is megemlékezett március 11- én az 1848/1849- es forradalom- és szabadságharcra.

A hősök tiszteletére kis ünnepséget szerveztünk, kokárdát tűztünk, feldíszítettük ablakainkat, az aulát – s vele együtt szívünket is a hangulatnak megfelelő piros-fehér-zöld, hazafiasságunkat jelképező színekbe, érzésekbe.

A 9. B osztály pincér diákjainak szereplésével egy műsor keretében megismerhettük a forradalom eseményfonalát, a 12 pontot, a Nemzeti dalt illetve a hősök alakjait.

A megemlékezésen felhangzó Himnusz és a Szózat is emelte az ünnepség fényét és lelkünk honfitársi érzéseit.

ÖRÖK HÁLA ÉS TISZTELET A SZABADSÁGHARC NAGY ALAKJAINAK A KIVÍVOTT SZABADSÁGUNKÉRT!

Gálné Mulik Éva